بایگانی ماهیانه: می 2020

در پیوند با نامه ارسالی «کمیته حمایت از همگونی مهاجران» به نمایندگان حزب سبزدر دولت. اتریش خانم ها و آقایان !


می 31, 2020

امروزه میلیونها پناهنده در جهان آواره‌ ‌اند. درمانده و بی پناه، دار و ندار خود را، هر آنچه که از آتش جنگ و خانه‌مان سوزی در امان مانده‌، پیچیده در بقچه‌ای، بدوش می‌کشند و در راهند. راهی ناشناخته و نامعلوم … ادامه‌ی خواندن

تاملی بر چهل و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی!


می 15, 2020

قیام شکوهمند ۲۲ بهمن از یک طرف آخرین میخ بر تابوت نظام دیر هنگام شاهنشاهی بود و از طرف دیگر شرایط استقرار نظام نا بهنگام جمهوری اسلامی را رقم زد، قیامی که گرچه نقطه اوج مبارزات دمکراتیک ــ ضد امپریالیستی … ادامه‌ی خواندن