بایگانی ماهیانه: آوریل 2021

نگاهی به زندگی و فعالیت حبیب ریاحی نویسنده، مترجم، زندانی سیاسی دوره شاه و فعال سیاسی


آوریل 7, 2021

پاسخ حبیب ریاحی به پرسشهای تلویزیون برابری درباره زندگی، فعالیت و کتابهایش. حبیب عزیز زندانی سیاسی دوره شاه بوده و مترجم بیش از بیست کتاب در زمینه اندیشه های سوسیالیستی است که عمدتا توسط نشر بیدار در آلمان منتشر شده … ادامه‌ی خواندن