بایگانی ماهیانه: می 2021

سندیکای شرکت واحد: پرونده سازی علیه وکیل کارگران هفت تپه را قویا محکوم می‌کنیم


می 27, 2021

خانم زیلابی طی چند سال گذشته در مقام وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، دفاع قانونی جانانه‌ای از کارگران معترضی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی برایشان پرونده‌سازی صورت گرفته، کرده است. ایشان به رغم تمامی تهدیدها و فشارها، از سندیکای … ادامه‌ی خواندن

بیانیه ۳۰ نهاد چپ و دموکراتیک: خاوران سند جنایت است و باید بماند! آدمکشان جمهوری اسلامی در فکر پاک کردن آثار جنایت خود هستند!


می 27, 2021

جمهوری اسلامی اخیرا دست به توطئه‌ی دیگری برای محو آثار جنایات خود در کشتار دهه۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ در زندان ها زده است و این بار شهروندان بهائی را وادار نموده که فوت شدگان خود را درگورهای جمعی خاوران دفن … ادامه‌ی خواندن

بیانیه مشترک ٢۶ نهاد چپ و دموکراتیک: بمناسبت اول ماه مه گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران جهان!


می 27, 2021

اول ماه مه، روز همبستگی کارگران همه کشورها و سالروز سرکوب خونین کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ فرارسید. روزی که کارگران و نیروهای پیشرو ضد سرمایه داری در تمام کشورها به خیابان می آیند تا نیروی جهانی خود را به … ادامه‌ی خواندن

مارکسِ تری‌یر / منوچهر


می 27, 2021

در مراسم دویستمین تولد مارکس در تری‌یر، در نمایشی با حضور مخالفان، موافقان، تماشاچیان کنجکاو و رسانه‌های رنگارنگ، مجسمه‌ای از مارکس با کنار زدن پرده سرخی نمایان شد که ناگهان بیننده را با پیکر غول‌آسایی تقریبا سه برابر اندازه خود … ادامه‌ی خواندن