بایگانی ماهیانه: آوریل 2022

بیانیه ۲۶ نهاد چپ و دمکراتیک: در محکومیت موج وسیع دستگیری‌ها در آستانه اول ماه مه،روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر!


آوریل 30, 2022

آنک قصابانندبر گذرگاه‌ها مستقربا کُنده و ساطوری خون‌آلود…. احمد شاملو زنان و مردان آزادیخواه!کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دیگر فعالان اجتماعی ازچند روز پیش توسط نیروهای امنیتی احضار، تهدید و به مراکز اطلاعاتی تهران و سایر استان ها و شهرستان … ادامه‌ی خواندن

بیانیه ۲۸ نهاد چپ و دمکراتیک به‌مناسبت اول ماه مه: زنده باد اول ماه مه، روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران !


آوریل 25, 2022

اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران و سالروزسرکوب خونین کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ است. روزی که طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری به خیابان می آید تا نیروی جهانی خود را به نمایش گذاشته و خواسته ها و … ادامه‌ی خواندن

نگاهی از چپ به چپ! – بهروز سورن


آوریل 23, 2022

طبقه کارگر راه درازی در پیش دارد. بافت و مختصات اقتصادی و اجتماعی در کشورمان و روند پیشرفت ماجراهای سیاسی کفه ترازو را بسوی جریاناتی نشان گرفته است که اغلب میخواهند سر به تن سوسیالیست ها و طبقه کارگر متشکل … ادامه‌ی خواندن

نگاهی از چپ به چپ! – بهروز سورن


آوریل 23, 2022

طبقه کارگر راه درازی در پیش دارد. بافت و مختصات اقتصادی و اجتماعی در کشورمان و روند پیشرفت ماجراهای سیاسی کفه ترازو را بسوی جریاناتی نشان گرفته است که اغلب میخواهند سر به تن سوسیالیست ها و طبقه کارگر متشکل … ادامه‌ی خواندن