بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2022

بهروز سورن: تداوم اعتراضات و مختصات جدید


سپتامبر 30, 2022

از شکاف میان حکومتیان تا به امروز نمیتوان بوضوح سخن گفت. تداوم مبارزات خیابانی و همبستگی کارگران در امتداد اعتصابات سراسری آنها و بویژه صنعت نفت و پتروشیمی میتواند از سویی بنیه قیام با شکوه مردم کشورمان را افزایش دهد … ادامه‌ی خواندن

عباس هاشمی: چرا دفاع از تظاهرات مردمی در مقابل سرکوب قهرآمیز یک ضرورت مبرم است؟


سپتامبر 30, 2022

مرگ تراژیک مهسا امینی، در بستری از خفقان، سرکوب و نارضایتی عمومی، خشمی را بویژه در کردستان و در سراسر ایران ‌و خارج از کشور، به غلیان آورده، که این خشم «خشمی مقدس»است، چرا که به سطح چشمگیری از همبستگی … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: گزارش تظاهرات بزرگ در وین در همبستگی با مبارزات مردم ایران و در محکومیت قتل مهسا ( ژینا ) امینی


سپتامبر 27, 2022

27 سپتامبر 2022 شهر وین شاهد تظاهرات و راهپیمایی بیش از 2000 نفر از ایرانیان و شهروندان اتریش و سایر کشورها در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و در محکومیت قتل دولتی مهسا ( ژینا ) امینی بود. این آکسیون … ادامه‌ی خواندن

یک خیزش سراسری و ده نکته – بهروز سورن


سپتامبر 24, 2022

بسیار گفته شده است که قتل مهسا ( ژینا ) امینی بهانه ای برای به خیابان آمدن مردم و بخصوص زنان و اعتراضات سراسری جاری بوده است.چنین نیست. قتل فجیع این دختر جوان و مثله کردن آرزوهایش در زندگی و … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن:غوغایی برپاست! نگاهی اجمالی


سپتامبر 20, 2022

حقیقت این است که سطح مبارزات و اعتراضات خیابانی بعنوان میدان اصلی روبرویی مردم با نیروهای سرکوب رژیم ارتقاء یافته است. اگر زمانی شعار تظاهرات کنندگان ردیابی آراء انتخاباتی آنها بود و شعار نترسید, نترسید ما همه با هم هستیم … ادامه‌ی خواندن

بیانیه حمایتی ۱۸ نهاد چپ و دمکراتیک: ر اعتراض به تجاوز جنسی، کشتار و علیه اعدام، حامی و همراه خانواده های قربانیان و محکومان هستیم!


سپتامبر 20, 2022

در میان حوادث تلخ این روزها چند خبر بازتاب های گسترده ای یافته است. بانو« شلیررسولی» در مریوان در فرار از تجاوز جنسی از سوی یک مرد، از طبقه دوم ساختمانی خود را به پائین پرت کرد و جان سپرد … ادامه‌ی خواندن