بایگانی روزانه: سپتامبر 24, 2022

یک خیزش سراسری و ده نکته – بهروز سورن


سپتامبر 24, 2022

بسیار گفته شده است که قتل مهسا ( ژینا ) امینی بهانه ای برای به خیابان آمدن مردم و بخصوص زنان و اعتراضات سراسری جاری بوده است.چنین نیست. قتل فجیع این دختر جوان و مثله کردن آرزوهایش در زندگی و … ادامه‌ی خواندن