بایگانی روزانه: نوامبر 2, 2022

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان!


نوامبر 2, 2022

مسیرها و چالش‌های پیشِ روی جنبش دانشجویی تحصن، تجمع، تظاهرات، اعتصاب و حتی اشغال دانشگاه حربه‌هایی است که می‌توانیم به کار ببریم، مسئله فقط اندیشیدن به تمهیداتی است برای استفاده‌ی درست و بهنگام از این حربه‌ها. همه‌ی این‌ها مستلزم بازاندیشی … ادامه‌ی خواندن