بایگانی روزانه: نوامبر 14, 2022

به کدام سو میرویم؟ – بهروز سورن


نوامبر 14, 2022

در سطوح دولتی همچنان در حد نیازهای دولتی این کشورها لابلای مناسبات دیپلماتیک و منافع اقتصادی شان, فریادهای پر درد مردم کشورمان گم میشود. فریبکاری در گفتگوها و پنهانکاری و مماشات درعمل چکیده اقدامات این دول است. مکرون دو ماه … ادامه‌ی خواندن