بایگانی روزانه: نوامبر 17, 2022

گزارشی کوتاه از گردهمایی ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل در شهر وین


نوامبر 17, 2022

صدها تن ازایرانیان ساکن شهر وین در پی فراخوان کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین و تشکلهای دیگر از جمله رزا و ای اس آ امروز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با بیست و ششم آبانماه ۱۴۰۱در برابر مقر … ادامه‌ی خواندن

نظاهرات در مقابل دفتر سازمان ملل عليه حضور هیئت نمایندگی جمهور اسلامي در وین، پنجشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۰


نوامبر 17, 2022