بایگانی روزانه: نوامبر 19, 2022

بهروز سورن: رهبری جنبش انقلابی و گامهای پیش رو!


نوامبر 19, 2022

با هر گام به پیش صفوف انقلاب جمهوری اسلامی با بحران یا بحرانهای جدیدتری مواجه میشود. شتاب بالای پیشروی ارابه های انقلاب شرایطی را ایجاد میکند که حکومتیان چنانچه هم بخواهند قادر به حل مشکلات جدید نخواهند بود. سفر ناموفق … ادامه‌ی خواندن