بایگانی ماهیانه: دسامبر 2022

بهروز سورن: بر چه کسی میخواهند هنوز حکومت کنند؟


دسامبر 19, 2022

برای جمهوری اسلامی تنها یک سرنوشت را میتوان پیش بینی کرد و آنهم سقوط است. چند روز زودتر یا دیرتر! بخش بزرگی از نیروهایی که مستقیما در سرکوب اعتراضات شرکت داشته اند خود با محدودیتهای بسیار مواجه شده اند. هراس … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: وحشت آفرینی,ابزار سوخته نظام !


دسامبر 12, 2022

محسن را کشتند تا واکنش مردم را بسنجند اما اشتباهی تاریخی کردند. در تحلیل هایشان یک معادله را در نظر نگرفتند و آنهم اینکه سطح مبارزات مردم مدتهاست که از ترس و هراسیدن عبور کرده است.بنوعی زنان و جوانانی که … ادامه‌ی خواندن

گزارش بهروز سورن از شب همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر وین


دسامبر 8, 2022

به دعوت کمیته حمایت از مهاجران – وین و برخی از نویسندگان و نهادهای مدافع حقوق زنان و مترقی در روز شانزدهم آذر برابر با هفتم دسامبر 2022 شب همبستگی با اعتراضات در ایران در سالن سینمای گارتن باو در شهر وین … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: انحلال گشت ارشاد، عقب نشینی یا عوامفریبی؟


دسامبر 5, 2022

در خبرها آمد که دادستان کل کشور از حذف گشت ارشاد گفته است. جنبش سراسری مردم که با قتل مهسا ( ژینا ) امینی توسط مزدوران گشت ارشاد جرقه خورد, پس از دو ماه و نیم درماندگی و زبونی حاکمان … ادامه‌ی خواندن