بایگانی ماهیانه: ژانویه 2023

انقلاب شکوهمندی که به سرقت رفت


ژانویه 31, 2023

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین بمناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن سالگرد انقلاب مردمی و سقوط رژیم دیکتاتوری سلطنت در آستانه ۲۲ بهمن سالروز انقلاب مردمی ایران علیه خاندان سلطنتی پهلوی قرار داریم. انقلابی که در برابر استبداد … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: وکالت بی وکالت!


ژانویه 20, 2023

دوران ولایت و وکالت و قیمومت و چوپانی در سپهر سیاسی نه تنها کشور ما که در جهان بسر رسیده است. هر جا از آزادی و دمکراسی گفتگوست تنها زمزمه آراء مردمی و انتخابات آزاد است. سناریو وکالت گرفتن از … ادامه‌ی خواندن

ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش انقلابی در ایران/ مسعود فتحی


ژانویه 16, 2023

۱- نزدیک به چهار ماه است که جنبش انقلابی مردم ایران ادامه دارد. در این چهارماه چهره‌ی کشور دگرگون شده‌است. مرزهائی در جامعه فروریخته‌است که پیش از این تصور آن دشوار بود. شعارهائی عمومی شده‌ و تابوهائی شکسته شده‌است که … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: نسل جوان را جدی بگیریم!


ژانویه 16, 2023

یکی از دغدغه های مهم و اصلی نسل جوان در ایران بی آیندگی است. امروزه نه تنها در طیف گسترده دانشجویی که در میان نوجوانان و جوانان حاضر در جنبش خیابانی بوضوح مشاهده میشود که جدی نگرفتن آنها و بی … ادامه‌ی خواندن