بایگانی روزانه: ژانویه 16, 2023

ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش انقلابی در ایران/ مسعود فتحی


ژانویه 16, 2023

۱- نزدیک به چهار ماه است که جنبش انقلابی مردم ایران ادامه دارد. در این چهارماه چهره‌ی کشور دگرگون شده‌است. مرزهائی در جامعه فروریخته‌است که پیش از این تصور آن دشوار بود. شعارهائی عمومی شده‌ و تابوهائی شکسته شده‌است که … ادامه‌ی خواندن

بهروز سورن: نسل جوان را جدی بگیریم!


ژانویه 16, 2023

یکی از دغدغه های مهم و اصلی نسل جوان در ایران بی آیندگی است. امروزه نه تنها در طیف گسترده دانشجویی که در میان نوجوانان و جوانان حاضر در جنبش خیابانی بوضوح مشاهده میشود که جدی نگرفتن آنها و بی … ادامه‌ی خواندن