بایگانی روزانه: ژانویه 20, 2023

بهروز سورن: وکالت بی وکالت!


ژانویه 20, 2023

دوران ولایت و وکالت و قیمومت و چوپانی در سپهر سیاسی نه تنها کشور ما که در جهان بسر رسیده است. هر جا از آزادی و دمکراسی گفتگوست تنها زمزمه آراء مردمی و انتخابات آزاد است. سناریو وکالت گرفتن از … ادامه‌ی خواندن