بایگانی روزانه: مارس 8, 2023

بیانیه مشترك: خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن


مارس 8, 2023

خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن برافراشته تر باد پرچم پیوند مبارزه برای برابری های جنسیتی و مبارزه طبقاتی پیشگامی زنان در انقلاب «زن، زندگی، آزادی» گرامی باد! هشتم مارس، روز جهانی زن درحالی فرا می رسد که زنان … ادامه‌ی خواندن