بایگانی ماهیانه: آوریل 2023

۱۱ ارد یبهشت روز جهانی کارگر گرامی باد


آوریل 30, 2023

https://www.kanon-wien.com https://tme.kanonwien

گزارش کمیته حمایت از اینتگراسیون مهاجران در مورد دیدار در پارلمان اتریش


آوریل 19, 2023

گزارشگران: در امتداد پر شمار فعالیت های حمایتی ایرانیان چپ ومترقی در خارج از کشور از مبارزات جاری مردم ایران و بویژه پس از آغاز خیزش انقلابی مهسا, جمعی از فعالین کمیته حمایت از اینتگراسیون مهاجران و انجمن نویسندگانِ اتریش … ادامه‌ی خواندن

تلاشگری نیروهای چپ و پیشرو برای جامعه ایی دموکراتیک


آوریل 15, 2023

حسين جوينده فروردین ۱۹, ۱۴۰۲ تلاشگری نیروهای چپ و پیشرو برای جامعه ایی دموکراتیک به عنوان مرحله ایی لازم و ضرور برای رسیدن به  آگاهی سوسیالیستی و تحقق انقلاب سوسیالیستی فقط اشخاص جاهل ممکن است جنبه بورژوازی تحول دمکراتیک را … ادامه‌ی خواندن

ح. ریاحی: هیاهوی بسیار برای هیچ !


آوریل 5, 2023

خیزش انقلابی « زن، زندگی، آزادی » در هفتمین ماه از آغاز آن همچنان ادامه دارد. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی ترین خواستهای مردم، همچون چهل و چهار سال گذشته، سیاست سرکوب را تنها راه … ادامه‌ی خواندن