بایگانی روزانه: می 4, 2023

درباره مفهوم طبقه


می 4, 2023

# – اشاره: در پی وقوع جنبش اجتماعی موسوم به ( زن، زندگی، آزادی) موجی از نوشئته ها، تحلیل ها و تفاسیر در« شبکه های اجتماعی» انتشار یافته است. نگاهی به آنها نشان می دهد که بسیاری از مفاهیم و … ادامه‌ی خواندن