بایگانی روزانه: می 21, 2023

آیا قیام مسلحانه علیه تروریسم اسلامی ناگزیر می شود؟


می 21, 2023

تروریسم اسلامی حاکم با تکرار هر روزه اعدام ها و اقدامات جنایتکارانه اش جامعه را به سوی خشونت های متقابل می کشاند. وقتی در سرزمین فیلسوف بزرگ راستی، نیک رفتاری، مهر ورزی و صلح خواهی (زرتشت)، جباران اهریمن خو، دروغگو، … ادامه‌ی خواندن