بایگانی روزانه: ژوئن 1, 2023

بهروز سورن: در حاشیه اعترافات رئیس سابق زندان مخوف اوین


ژوئن 1, 2023

او در ارتباط با سوالات و تقاضای خانواده ها گفت که ما در اوین کسانی را زندانی کرده ایم که مسلح بوده اند و عملیات مسلحانه داشته اند. گفتم اینطور نیست و من خودم سالها در زندانهای شما و بخشا … ادامه‌ی خواندن