بایگانی روزانه: سپتامبر 4, 2023

افزایش جنون سرکوبگران – بهروز سورن


سپتامبر 4, 2023

در خبرها آمد که روز یکشنبه دوازدهم شهریور 1402 و بدستور فرزادی رئیس زندان اوین ماموران این زندان به بند هشت اوین وحشیانه هجوم برده و 9 زندانی سیاسی بنام های سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، حسین گچلو، مسعودرضا ابراهیمی … ادامه‌ی خواندن