فارسی | Deutsch

به‌یاد سعید سلطانپور و ویلی رزتاریتسژوئن 24, 2022

۱۹۸۵ کمیته ی سعید سلطانپور . اتریش

Schmetterlinge  Folk-Politrock-Band 

Text: Fritz Schindlecker

Musik: G. Herrnstadt / W. Resetarits

Die sonne schein auf teheran                                                          خورشید بر تهران تابید

der schah, er war verjagt                                                                          شاه فراری گشت

die nacht war tot, der tag begann                                       شب به پایان آمد و روز فرا رسید

ein fest war angesagt                                                                      جشن عظیمی بر پا گشت

es waren die lieder, die erklangen                                                  طنین حماسه ها همه جا

der hoffnung auf der spur                                                                       پیام آور امید بودند

und unter denen, die sie sangen                                                 یکی از این حماسه آفرینان

war said soltanpour                                                                               سعید سلطانپور بود

auch wir waren damals angetan                                                         بر ما نیز اثر گذاشت

und feierten beim wein                                                          و اغلبُ موقع شراب شادی کردیم

es schein der sieg von teheran                                    چنین به نظر میرسید که پیروزی تهران

auch unsere sieg zu sein                                                                       پیروزی ما نیز باشد

noch lobten wir in moll und dur                            و زمانیکه ما با «دییز» و «بمل» های خویش

die sache, die gerechte                                                                   ستایشگر حماسه ها بودیم

da kämpfte schon said soltanpour                                       سعید سلطانپور با حقانیت کامل

gegen neuer herren knechte                                                    بر علیه حاکمین جدید میجنگید

der dichter said, er wollte mehr                                              سعید بیشتر از ان می خواست

als sich am sieg berauschen                                              که تنها از پیروزی سرمست گردد

um dann am morgen nach dem fest                                             و صبح پس از پیروزی

nur herrscher auszutauschen                                          تنها شاهد عوض شدن حاکمان باشد 

und als die blutagenten kamen                                           و زمانیکه جلادان دوباره آمدند

die nicht der schah gesandt                                                 که اینبار فرستاده ی شاه نبودند

und als sie said mit sich nahmen                                     و وقتی که سعید را با خود بردند

war stille hier im land                                                        در شهر ما  آرامش حکمفرما بود

der tag war tot, die nacht begann                                   روز به پایان آمد و شب فرا رسید

im staub lag ein gedicht                                                    در غبار شهر شعری ظاهر گشت

wer starb damals in teheran?                                             آنزمان چه کسی در تهران مرد؟

Die hoffnung war es nicht…                                                       …..  مسلمن امید نبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *