فارسی | Deutsch

بیانیه مشترک ٢٧ نهاد چپ و دموکراتیک در حمایت از کمپین بیست ـ ده ۱٤۰۰ اعتصاب سراسری کارگرا ن پروژه ای صنایع نفت، گاز، نیروگاهیژوئن 26, 2021

پس  از اعتصاب کارگران پروژه ای صنایع نفت و پتروشیمی در سال ۱۳٩٩ ،که به افزایش دستمزد انجامید، اکنون برای دومین سال متوالی کارگران بار دیگربه اعتصاب پرداخته اند . این بار اعتصاب کارگران گسترده تر و خواست های آنها متنوع تر شده است و همکاری کارگران رسمی و پروژه ای بیشتر شده است. با آغازگرمای تابستان اعتصاب سراسری و گسترده کارگران پالایشگاهها و پتروشیمی با نام کمپین بیست ـ ده ۱٤۰۰ امید جامعه به حافظه تاریخی اش گره خورده که در جریان سقوط رژیم شاهنشاهی فریاد می زد : 
کـــــــــــــارگرصنعت نفت ما مبــــــــــــــارزو دلــیر سرسخت ما
اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت در برگیرنده چندین شرکت پالایشگاهی ، نیروگاهی و سکوی نفتی بوده است . منابعی عظیم که در قبال استثمار کارگران در آن بیشترین درآمد نصیب رژیم اسلامی و ارگانهای ریز و درشتش شده است .
خواست اصلی کارگران در این اعتصابات افزایش دستمزد ، پرداخت حقوق معوقه ، تغییر در نحوه مرخصی ها ، ایمن سازی محیط کار ، خلع ید از پیمانکاران ، لغو قرارداد موقت ، حق تجمع و تشکل است .غیر از گسترش اعتصابات نفتگران و تعمیم خواست هایشان همکاری کارگران رسمی و پیمانی در آن نیز برجسته است . تفرقه در صفوف کارگران و بخش بخش کردن آنان تحت عنوان تعدیل نیرو و خصوصی سازی که سیاست اقتصادی سرمایه داری در جهان تحت عنوان نئولیبرالیسم و تجارت آزاد بوده است سالهاست سطح معیشت کارگران در ایران را زیر حاکمیت اسلامی سرمایه داری به چنان فلاکتی رسانده است که ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر و ۶۰ درصد زیر خط فقر مطلق بسر می برند.
جمهوری اسلامی سرمایه داری کارگران خاتون آباد را به قتل رسانید ، کارگران آق دره را شلاق زد ، کارگران هفت تپه را شکنجه کرد ، کارگران شرکت واحد ، هپکو ، آذراپ ، فولاد وشهرداری ها و راه آهن و….. را زندانی و اخراج کرد ، زنان و پرستاران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان ونویسنده گان را شکنجه و زندانی و اعدام کرد و ….. ولی نتوانست جامعه را ساکت کند.
گسترش اعتصابات و همبستگی با آن، موفقیت در اتحاد و سازماندهی سراسری می تواند نوید بخش شکل گیری جنبش اجتماعی درتغییر شرایط زیستی و معیشتی ، تامین معیشت همگانی وآزادی و رفاه و شادی باشد. ما حمایت خود رااز خواست های کارگران اعتصابی اعلام می نمائیم و صدای نفتگران را به اشکال مختلف در سراسر دنیا منعکس می کنیم!

زنده باد اعتصابات سراسری نفتگران
زنده باد اتحاد و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران !
زنده باد آزادی،دموکراسی و برابری!
٢۶ ژوئن ٢۰٢۱ برابر با ۶ تیرماه ۱٤۰۰

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:
۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
۳- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
٤- انجمن سوسیالیستها- سوئد
۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
۶- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
٧- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن
۸- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱۰- فدراسیون اروپرس – بلژیک
۱۱- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان
۱٢- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
۱۳- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
۱٤- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
۱۶- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا
۱۸- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢۰- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت- آلمان
٢۱- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
٢٢- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
٢۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران- نروژ
٢٤- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان
٢۵- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۶- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
٢٧- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
Kupg_iran@yahoo.de

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *