فارسی | Deutsch

گزارش تصویری بهروز سورن از تظاهرات شکوهمند هشت مارس با حضور فعالین کانون پشتیبانی – وینمارس 9, 2023

هشت مارس 2023 شهر وین محل برگزاری تظاهراتی عظیم بود. کمتر کسی ابعاد گسترده حضور زنان و بویژه جوانان را در این مقیاس پیش بینی کرده بود. این نمایش قدرت که از سوی فمینیست ها, نیروهای چپ و دمکرات, آنارشیستها و در همراهی کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین سازماندهی و برگزار شد, نشاندهنده قدرت و تمایل زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان, علیه ستم جنسیتی و زن کشی سریالی در یک ساله اخیر در این کشور بود. حضور فعال کردها و پرشمار مردان جوان در کنار زنان چشمگیر بود.تنها در سال 2022 تعداد 28 زن توسط مردان با دلائل مختلف بقتل رسیده اند و این موضوع یکی از انگیزه های قوی زنان در حضور غیرمترقبه و پرشمار آنان در این نمایش بزرگ بود. 

این آکسیون ده هزار نفره همراه با پخش موسیقی و سرود و سردادن شعارهای مترقی ادامه یافت. شعار ژن, ژیان, ئازادی بارها تکرار و جمعیت با آن همراهی نمود.شرکت گسترده دانشجویان و دانش آموزان در این مارش, شور و هیجانی مضاعف به این نمایش سیاسی داده بود.فضای شهر شکسته شد و بسیاری از فروشگاه های مسیر بحالت نیمه تعطیل درآمده و کارکنان آنها بیرون از آن به تماشا پرداختند. جالب توجه آنکه رسانه های دولتی این کشورکه  در اختیار دولت ترکیبی حزب خلق و سبزهای اتریش هستند از این اتفاق مهم هیچ نگفتند.شعار ها و پلاکاردهای مختلف بزبانهای گوناگون به زیبایی این اقدام جمعی گروهها و تشکل ها شرکت کننده افزوده بود.خروش زنان جوان علیه زن کشی ها و بی عدالتی های پیدا و پنهان در این مناسبات و در قلب اروپای دمکراتیک نشاندهنده انرژی و پتانسیل عظیمی است که زیر پوست شهر میتواند در زمان مناسب آزاد شده و مکانیسم های سرمایه داری حاکم بر آن را دچار تحولات عمیق نماید. این آکسیون ساعاتی بطول انجامید و سپس پایان یافت.

تصاویری از آن را مشاهده می کنید.

بهروز سورن

09.03.2023

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *